Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o. zadávané zadavatelem SALTEK s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

SALTEK s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Záměrem vedení SALTEK s.r.o. je vybrat vhodného dodavatele na dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace.

1. Zlepšení a zefektivnění očekávaných výkonů ve výrobě od nových souborů .
2. Zabezpečit spolehlivého provozu souborů po celou dobu jeho užívání s výhledem minimálně na dalších deset až dvanáct let.

Poznámka

• Požadavky na dodávku jsou stanoveny na základě zpracovaného podnikatelského záměru k projektu číslo INOVACE OP PIK MPO ČR
• Zadavatel má povinnost tyto požadavky striktně dodržet.
• Proto se zadavatel rozhodl nepřipustit jakoukoli variantu specifikace dodávky než, která je uvedena v příloze číslo 1. Zadávací dokumentace.
• Zpracovatel obdrží technickou dokumentaci a výkresy v elektronické formě na datovém nosiči proti podpisu Smlouvy o mlčenlivosti (NDA). Technická dokumentace bude zpřístupněna i na portálu zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o..

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Výběrové řízení na “Dodávku souboru nástrojů (forem) pro zlepšení parametrů na SPD typ 2 s externím odpojovačem pro PV aplikace“ pro společnost SALTEK s.r.o. neobsahuje žádné další informace či soubory.
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap