Profesní rozvoj zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Building Distribution CZ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Profesní rozvoj zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Building Distribution CZ zadávané zadavatelem Saint-Gobain, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Saint-Gobain, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Profesní rozvoj zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Building Distribution CZ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele vzdělávání.
Hlavními výstupy projektu bude:
a) zavedení komplexního systému rozvoje lidských zdrojů ve společnosti zadavatele;
b)realizace komplexního vzdělávacího programu v souladu s nově zavedeným systémem rozvoje lidských zdrojů ve společnosti zadavatele.
Projektem bude dosaženo:
a)nastavení efektivního a dlouhodobého systému vzdělávání,
b)zdokonalení obchodníků ve vedení obchodních jednání,
c) zvýšení úrovně proklientského přístupu,
d) zvýšení image společnosti a tím i její konkurenceschopnosti a adaptability,
e)zvýšení flexibility a adaptability zaměstnanců,
f)vytvoření nových a inovace stávajících vzdělávacích programů.
Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou následující klíčové aktivity:
a) Development center
b) Školení pro interní trenéry, lektory a kouče
c) On-job training
d) Aktivní práce se zákazníkem
e) Školení pro klíčové zaměstnance
f) Školení rovné příležitosti žen a mužů
g) Cenotvorba
h) „ABECEDA“ vedoucího obchodního střediska

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79632000-3

Místo plnění veřejné zakázky

Sídlo zadavatele, nebo pobočky zadavatele nebo jiné místo dle požadavku zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 658 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

3. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: JUDr. Jakub Schmitz, advokát

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jakub Schmitz, advokát

Kontaktní e-mail: info@schmitz-partner.cz

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Profesní rozvoj zaměstnanců ve firmě Saint-Gobain Building Distribution CZ.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap