VŘ č. 002 Publicita

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ č. 002 Publicita zadávané zadavatelem Rudolf Polák. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Rudolf Polák

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ č. 002 Publicita

Předmět veřejné zakázky

Zadavateli byla poskytnuta dotace z integrovaného operačního programu IOP v rámci projektu, vedeného pod názvem Technické služby ve městě Jaroměř pomohou všem, registrační číslo CZ.1.06/3.1.02/01.07617 (dále jen projekt). Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu a z národních dotačních prostředků. Smyslem projektu je poskytování technických služeb v oblasti údržby a úklidu města a poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví (údržba veřejné zeleně).
Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem této zakázky je zajištění publicity dle požadavků poskytovatele dotace. Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Zadavatel tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek do zadávacího řízení za podmínek uvedených dále.

Externí odkaz na bližší informace

Ing. Oldřich Jiráček; +420 724 179 374; jiracek@sendme.cz

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Jaroměř, městská část Josefov, okr. Náchod

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 7. 2012

Lhůta pro podání nabídek

13. 8. 2012, 11:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ č. 002 Publicita.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap