Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu zadávané zadavatelem RONYTRANS, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RONYTRANS, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení následujících technologií:
• mobilní třídič;
• mobilní drtič.

Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele.

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 samostatné částí, zadavatel umožňuje dílčí plnění. Dodavatel je oprávněn podat nabídku na plnění všech, nebo jen některých částí veřejné zakázky, nebo jen na plnění jedné části veřejné zakázky. Nabídky pro každou část této veřejné zakázky budou zadavatelem posuzovány a hodnoceny zcela samostatně a v souladu s tím bude i každá z částí zakázky zcela samostatně zadána. Každý účastník může pro každou část veřejné zakázky podat pouze jednu nabídku.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Druhotné suroviny, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný účastník má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) názvem projektu „Technologie pro efektivní zpracování stavebních odpadů - RONYTRANS“ a číslem projektu „CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_254/0021818“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Rudka 88, 679 72 Kunštát

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

10 710 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

10. 6. 2021

Lhůta pro podání nabídek

12. 7. 2021, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Jarmila Veverková, Ph.D.

Kontaktní e-mail: veverkova@subvens.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 025

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup technologie pro efektivní využití stavebního odpadu.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap