Automatická balící, ukládací a paletovací linka

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Automatická balící, ukládací a paletovací linka zadávané zadavatelem ROKOSPOL a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

ROKOSPOL a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Automatická balící, ukládací a paletovací linka

Předmět veřejné zakázky

Předmětem projektu je dodávka technologie: Automatická balící, ukládací a paletovací linka

V rámci této zakázky uchazeč navrhne, zhotoví a instaluje automatickou balící, ukládací a paletovací linku včetně rozvodů, nezbytného příslušenství, dopravy, montáže, bezpečnostních prvků a rámů, uvedení do provozu, zkušební provoz a zaškolení obsluhy v místě určeném zadavatelem.


Paletizační část výrobní linky je odvislá od celkové kapacity výroby. Platí podmínka, že jakýkoliv obal, plánovaný objem výroby, výrobní flexibilita a další výrobní okolnosti, musí být ze strany paletizační jednotky zpracovány s přidanou rezervou deseti procent maximálního výrobního výkonu.
Paletizační jednotka musí být vyhotovena v prostorových podmínkách Zadavatele. Dodavatel musí respektovat prostorové možnosti stávající výrobní haly a možnosti, které jsou pro paletizační část výrobní linky určeny. Tato část linky nesmí bránit automatizované koncepci balení.
Paletizace musí probíhat kontinuálně, bez vnějších zásahů obsluhy. Celá paletizační jednotka musí respektovat výrobní kapacitu a výrobní flexibilnost vlastní výroby.

Linka bude sestavena z následujících částí:
- zásobník euro palet
- automatické vkládání palet
- automatické odebíráni požadovaných balení a skládání do ukládacího schématu
- zásobník rámů
- automatické vkládání rámů
- automatické páskování 2x po délce palety, 2x po šířce palety
- automatické foliování ze stran a z horní strany palety
- automatické označení 2 štítky, štítků dle dohody
- celá dráha po, které pojede paleta bude hnaná
- prodloužení dráhy na konci pro 3 plné zabalené palety
- požadavek délky celé balící linky 20 m
- požadavek šířky celé balící max. 7 m
- bezpečnostní ochranné prvky, rámy, světelné zábrany
- požadavek na balení viz. příloze velikosti kbelíků
- kapacita balení, dle maximální výrobní kapacity za 8 hodin s 10% rezervou

Linka musí plynule navazovat na novou automatickou plnící a výrobní linku s kapacitou 28000 kg / 8 hodin, tato výrobní kapacita je rozdělena do čtyř výrobních šarží, každá po 7000kg. V tomto čase je požadované, aby balicí linka tyto kbelíky odebírala ve všech požadovaných baleních bez omezení rychlosti výrobní linky s 10% rezervou.

K nabídce bude dále předložena tabulka výkonu rychlosti ukládání a balení linky za jednu hodinu v předepsaných baleních, aby bylo možné ověřit, zda linka disponuje předepsanou rychlostí s požadovanou rezervou 10%. V případě, že nebude takto učiněno, bude to považováno za nekompletní.

Podrobný popis specifikace požadované technologie je uveden v příloze č.2.
V příloze č.3 jsou technické specifikace vík
V příloze č.4 je vzor paletové etikety
V příloze č.5 je foto palet.
V příloze č.6 je načrt volného prostoru za výrobní linkouPoznámka

Výběrové řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

ROKOSPOL a.s., Kaňovice 101, 763 41 Biskupice u Luhačovic

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

15 000 000 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 2. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 2. 2020

Lhůta pro podání nabídek

6. 3. 2020, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Rokospol a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: PhDr.Antonín Kočař,CSc

Kontaktní e-mail: kocar.rokospol@email.cz

Kontaktní telefon: + 420 737 211 601

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Automatická balící, ukládací a paletovací linka.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap