Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - ČÁST II. - Univerzální hrotový soustruh

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Nová výrobní technologie ve společnosti ROBEX DK, s.r.o. zadávané zadavatelem ROBEX DK, s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Informace o skutečně uhrazené ceně za plnění smlouvy - ČÁST II. - Univerzální hrotový soustruh

Popis informace či souboru

Zadavatel uvádí INFORMACE O SKUTEČNĚ UHRAZENÉ CENĚ ZA PLNĚNÍ SMLOUVY ve smyslu ustanovení § 219 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) v rámci zadané veřejné zakázky pro ČÁST II. - Univerzální hrotový soustruh

Datum uveřejnění

7. 3. 2019

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap