Testovací stav pro měření vibrací

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Testovací stav pro měření vibrací zadávané zadavatelem Robert Bosch, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Robert Bosch, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Testovací stav pro měření vibrací

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka Testovacího stavu pro měření vibrací včetně dopravy na místo provozu, instalace na místě provozu, uvedení do provozu a základního zaškolení personálu.
Testovací stav bude určen pro měření vibrací během procesu lisování. Testovací stav bude sestávat ze dvou pracovních hnízd na společném masivním svařovaném rámu.
První hnízdo testovacího stavu umožní změřit geometrické rozměry testovaných vzorků pomocí 2D optického měřidla a rotační osy. Rozsah vnějších rozměrů vzorků je alespoň 1…40 mm. Dále bude dodána sada ručních kontaktních měřidel vnitřních průměrů pro rozsah alespoň 2…12 mm. K testovacímu stavu bude dodána čtečka DMC kódu.
Vibrace se budou měřit na druhém hnízdě stroje pomocí dodané škály 1-osých a 3-osých kontaktních akcelerometrů pro frekvence alespoň 0 Hz ... 25 kHz pro zrychlení do 2 000 g. Rozsah lisovacích sil je 0…15 kN (lisovací osu Kistler NCFH včetně řízení dodá zadavatel).
Součástí dodávky bude průmyslový PLC se softwarem s licencí plně kompatibilní se standardním řešením v rámci společnosti Robert Bosch, spol. s r.o. (RBCB), což je OpCon Control plus. PC pro měření vibrací a geometrických rozměrů bude dodáno včetně příslušného SW pro analýzu NVH, a SW pro vyhodnocení rozměrů kompatibilním se standardně používaným SW v RBCB – NI LabView.
Detailně je předmět plnění, případně další aspekty zakázky, definován v příloze č. 4 Zadávací dokumentace. Veškeré plnění je poptáváno jako jeden celek, není přípustné podat nabídku jen na vybrané aspekty/položky zakázky, a to zejména z důvodu nezbytné kompatibility všech dodávaných položek. Zadavatel vzhledem k předmětu zakázky neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Místo pro podání nabídek - Robert Bosch, spol. s r.o., Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice.
Zadavatel prohlašuje, že se nejedná o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Roberta Bosche 2678, 370 04 České Budějovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Lhůta pro podání nabídek

2. 5. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Pileček

Kontaktní e-mail: jan.pilecek@cz.bosch.com

Kontaktní telefon: +420 380404622

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Testovací stav pro měření vibrací.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap