Regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Vítkov. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Vítkov

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky související s regenerací kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.

Jedná se o výměnu nosných konstrukcí v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací (sanktusník, věž kostela, hlavní krov, okapové fošny a bednění hlavního krovu) a dále o kamenné prvky a fasádu, které zahrnují: sokl, přístupová schodiště, kamennou fasádu (lomový kámen), pískovcovou výzdobu (římsy, krakorce, překlady), fasádní výzdobu, okenní ostění, gotické kružby, sloupy, omítané fasádní plochy, opěrné pilíře a kvádrovou nárožní bosáž.
Více informací v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212350-4 - Historicky nebo architektonicky mimořádně zajímavé budovy

Místo plnění veřejné zakázky

Vítkov, okr. Opava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 650 000,- bez DPH (9 256 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 6. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 6. 2013

Lhůta pro podání nabídek

24. 7. 2013, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Vítkově.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap