Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - výměna střešní krytiny a obložení kostela

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - výměna střešní krytiny a obložení kostela zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Sedliště. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Sedliště

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - výměna střešní krytiny a obložení kostela

Předmět veřejné zakázky

Kostel je zapsán jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 21823/8-704. Kostel byl postaven v roce 1638, dominantní je mohutná kvadratická věž s bání postavená nad hlavním vstupem, jejím protějškem je sanktusníková věžička nad presbyteriem. Kostel má šindelovou střechu. Okolo hlavní lodě zvenčí je veden, krytý ochoz chránící před povětrnostními vlivy základy kostela.
Předmětem stavebních prací je výměna střešní krytiny a dřevěného obložení kostela včetně souvisejících oprav roubení, krovu, hromosvodu a dalších konstrukcí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kostel Všech Svatých v Sedlištích, par. č. 112, k.ú. Sedliště

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 355 242,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 5. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 5. 2011

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2011, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Revitalizace dřevěného kostela Všech Svatých v Sedlištích - výměna střešní krytiny a obložení kostela.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap