Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Plasy. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Plasy

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je realizace vstupního portálu do kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích při realizaci projektu „Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích“. Pozn. Ostatní stavební práce a restaurátorské práce v předané projektové dokumentaci nejsou předmětem plnění.
Předmět plnění přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a projektová dokumentace, kterou zpracoval Ing. Tomáš Kostohryz, IČ 62669192 (příloha č.3 Zadávací dokumentace).
Projekt „Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích“ je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu, registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000331

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212300-9

Místo plnění veřejné zakázky

Plasy

Smluvní hodnota veřejné zakázky

5 472 677,10 bez DPH (6 621 939,29 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 3. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

7. 12. 2018

Lhůta pro podání nabídek

7. 1. 2019, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: MAZEPPA s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Michal Cvikl

Kontaktní e-mail: cvikl@mazeppa.cz

Kontaktní telefon: +420 723 968 521

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zakázka Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál neobsahuje žádné další informace či soubory.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Obnova Kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích - portál zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ALBET stavební, s.r.o. (27139891) Dodavatel 6 621 939,29 Kč vč. DPH
5 472 677,10 Kč bez DPH
Rossete s.r.o. (28243111) Uchazeč 6 802 685,82 Kč vč. DPH
5 622 054,40 Kč bez DPH
WINRO, s.r.o. (62300911) Uchazeč 7 248 854,57 Kč vč. DPH
5 990 788,90 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap