Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné II zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Karviná. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Karviná

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem stavebních prací je obnova omítek, pořízení zvonů, dešťová kanalizace, zpevněné plochy, výměna osvětlení a vytápění kostela, přesklení okenních výplní, restaurování oltářů.

Předmět plnění veřejné zakázky bude proveden v rozsahu a podle:
- projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a provádění stavby„, Karviná, obnova kostela Povýšení sv. kříže“ zpracovanou IDOP Olomouc, akciová společnost (11/2009)
- položkového výkazu výměr zpracovaného projektantem a oceněného uchazečem
- zadávací dokumentace
- nabídky uchazeče, předložené v rámci zadávacího řízení

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P11V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Kostel Povýšení sv. Kříže v Karviné a jeho okolí, parc. č. 1/1,2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 721 392,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 10. 2011

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 10. 2011

Lhůta pro podání nabídek

27. 10. 2011, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Obnova kostela Povýšení sv. Kříže v Karviné II.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace 12. 10. 2011 Zobrazit
Zadávací dokumentace 12. 10. 2011 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap