Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Hlučín. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Hlučín

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních a montážních prací, podle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace (dále také jako „ZD“).

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy střechy kostela: výměna poškozených prvků krovu, celková výměna střešní krytiny, výměna klempířských prvků, nový hromosvod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P13V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45212300-9 Stavební úpravy uměleckých a kulturních budov

Místo plnění veřejné zakázky

Kostel sv. Jana Křtitele v Hlučíně, KÚ Hlučín, parc. č. 412

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 714 582,61 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

25. 2. 2013

Datum zahájení veřejné zakázky

25. 2. 2013

Lhůta pro podání nabídek

13. 3. 2013, 09:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Ivana Janečková

Kontaktní e-mail: ivjaneckova@seznam.cz

Kontaktní telefon: +420 733 125 215

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TESLICE CZ s.r.o. (27775003) Dodavatel 5 895 187,27 Kč vč. DPH
4 872 055,60 Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Regenerace kostela sv. Jana Křtitele v Hlučíně zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
Martin Kubica (74805746)
PREVENT MORAVA s.r.o. (25851802)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap