Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství)- 1. etapa

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství)- 1. etapa zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Fulnek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Římskokatolická farnost Fulnek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství)- 1. etapa

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dokončení výměny střešní krytiny fary, obnova fasády fary a repasování oken
Předmětem dokumentace je 1. Etapa celkové obnovy areálu kostela Nejs. Trojice s farou. Tato etapa řeší obnovu exteriéru části fary- výměnu střešní krytiny, provedení obnovy fasády části fary, vč. obnovy říms, repase oken a dveří.
Rozsah jednotlivých úkonů je stanoven v projektové dokumentaci zpracované oprávněnou osobou v 05/2015 Ing. Zdeňkem Miketou.
Doba realizace je předmětem nabídky. Předpokládaný termín zahájení stavby je ihned po uzavření díla. Zadavatel upozorňuje na skutečnost, že práce budou realizovány na etapy, přičemž v roce 2015 se vzhledem k disponibilním finančním prostředkům zadavatele očekává realizace prací v objemu 2.180.000 Kč vč. DPH. Rozsah prací bude určen po podpisu smlouvy. Zbývající práce budou realizovány v dalších letech, přičemž si zadavatel vyhrazuje právo tyto práce i nezadat (s ohledem na finanční prostředky zadavatele).

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

511023

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45454100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 5. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 5. 2015

Lhůta pro podání nabídek

10. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Dobrá zakázka s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Zapletal

Kontaktní e-mail: info@dobrazakazka.cz

Kontaktní telefon: +420 774 883 284

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Celková obnova kostela Nejsvětější Trojice s farou (pův. děkanství)- 1. etapa.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 19. 5. 2015 Zobrazit
Příloha ZD 19. 5. 2015 Zobrazit
Příloha ZD 19. 5. 2015 Zobrazit
Příloha ZD 19. 5. 2015 Zobrazit
Příloha ZD 19. 5. 2015 Zobrazit
Odůvodnění účelnosti 19. 5. 2015 Zobrazit
smlouva 30. 6. 2015 Zobrazit
dodatek smlouvy 30. 6. 2015 Zobrazit
písemná zpráva 30. 6. 2015 Zobrazit
(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap