Přílohy k zadávací dokumentaci

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Obnova kostela sv. Václava v Dlažkovicích – stavební práce zadávané zadavatelem Římskokatolická farnost Dlažkovice.

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Přílohy k zadávací dokumentaci

Popis informace či souboru

Přílohy č.:
1) Krycí list
2) Čestné prohlášení – základní kvalifikační předpoklady
3) Čestné prohlášení – profesní kvalifikační předpoklady
4) Čestné prohlášení - § 68
5) Čestné prohlášení o ekonomické způsobilosti
6) Návrh smlouvy o dílo
7) Technická zpráva – statické zajištění
8) Výkaz výměr – slepý rozpočet
9) Závazné stanovisko
10) Výzva památkové péče
11) Výzva stavebního úřadu

Datum uveřejnění

19. 12. 2012

Připojený soubor a jeho stažení

Stáhnout připojený soubor

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap