Údržba a podpora automatizovaného informačního systému RBP

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Údržba a podpora automatizovaného informačního systému RBP zadávané zadavatelem Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Údržba a podpora automatizovaného informačního systému RBP

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění je poskytování servisních služeb údržby a podpory automatizovaného Centrálního informačního systému zadavatele, které je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“), a to v rozsahu a za podmínek blíže specifikovaných v příslušné výzvě (zadávací dokumentaci), zejm. v příloze č. 1 – Servisní smlouva.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000015

Podrobná charakteristika zakázky

Místo plnění veřejné zakázky

sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 500 000,- bez DPH (13 915 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

11 496 000,- bez DPH (13 910 160,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 6. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 2. 2017

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tomáš Malík

Kontaktní e-mail: malik@rbp-zp.cz

Kontaktní telefon: 596 256 210

Kontaktní datová schránka: edyahm

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Údržba a podpora automatizovaného informačního systému RBP.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Písemná zpráva zadavatele 14. 6. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Údržba a podpora automatizovaného informačního systému RBP zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
COMMIT s.r.o. (60774541) Dodavatel 13 910 160,- Kč vč. DPH
11 496 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap