Dodávka vitamínových produktů - doplňků stravy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka vitamínových produktů - doplňků stravy zadávané zadavatelem Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka vitamínových produktů - doplňků stravy

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 98 ZVZ na tři samostatné části, a to:
- Část A označená jako „Vitamínové produkty s vitamínem C – doplňky stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích I.“
- Část B označená jako „Multivitaminové produkty – doplňky stravy pro pracovníky na rizikových pracovištích II.“
- Část C označená jako „Multivitaminové produkty – doplňky stravy pro dárce krve a krevní plazmy“
Podrobné vymezení (specifikace) předmětu veřejné zakázky a způsobu plnění veřejné zakázky je uvedeno v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.“

„Část A: Předmětem je pořízení (formou koupě) vitamínových produktů s vitamínem C – doplňků stravy určených k užití ve formě šumivých tablet rozpustných ve vodě, jež budou obsahovat v každé tabletě vitamín C v množství min 300% DDD, které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje pracovníkům na rizikových pracovištích v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem „Prevence vitamínových fortifikací“, hrazené z fondu prevence dle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb.

Část B: Předmětem je pořízení (formou koupě) multivitaminových produktů – doplňků stravy určených k užití ve formě šumivých tablet rozpustných ve vodě, s tímto spektrem jednotlivých druhů vitamínů: C, B3, E, B5, B6, B2, B1, B12 vztaženým na každou jednu tabletu výrobku, jež budu obsaženy v každé tabletě multivitaminového produktu v množství 100% DDD příslušného druhu vitamínů (vztaženém na každou 1 tabletu výrobku), a které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje pracovníkům na rizikových pracovištích v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem „Prevence vitamínových fortifikací“, hrazené z fondu prevence dle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb.

Část C: Předmětem je pořízení (formou koupě) multivitaminových produktů – doplňků stravy, s tímto spektrem jednotlivých druhů vitamínů a minerálních látek: C, E, B6, B12, B4, Železo (Fe) vztaženým na každou jednu tabletu výrobku, jež budou obsaženy v každé tabletě multivitaminového produktu v množství 100% DDD příslušného druhu vitamínů a minerálních látek (vztaženém na každou 1 tabletu výrobku), a které zadavatel, jakožto zaměstnanecká zdravotní pojišťovna, následně redistribuuje dárcům krve a krevní plazmy v rámci svého programu komplexní vitamínové prevence pod názvem „Prevence u dárců krve“, hrazené z fondu prevence dle ust. § 16 odst. 4 zákona č. 280/1992 Sb.“

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

33616000-1 - Vitamíny

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrava

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 900 000,- bez DPH (4 485 000,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2 111 800,- bez DPH (2 428 570,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2 111 800,- bez DPH (2 428 570,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

9. 6. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

9. 6. 2015

Lhůta pro podání nabídek

26. 6. 2015, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RBP, zdravotní pojišťovna

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Otakar Kačmař

Kontaktní e-mail: kacmar@rbp-zp.cz

Kontaktní telefon: 596 256 250

Kontaktní datová schránka: edyadmh

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka vitamínových produktů - doplňků stravy.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap