VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU LAKOVACÍ TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST REMO CZ TLUMAČOV, S.R.O.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU LAKOVACÍ TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST REMO CZ TLUMAČOV, S.R.O. zadávané zadavatelem REMO CZ Tlumačov, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

REMO CZ Tlumačov, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU LAKOVACÍ TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST REMO CZ TLUMAČOV, S.R.O.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka lakovací technologie (1 ks Lakovací pracoviště včetně stříkacího zařízení) bez možnosti dílčího plnění pro společnost REMO CZ Tlumačov, s.r.o.

Dodávkou lakovací technologie se rozumí dodávka všech požadovaných prvků vybavení, včetně samotné instalace technologie. Doprava technologie na místo určení, osazení nebo montáž, její zapojení včetně všech případných montážních prací nezbytných pro řádné dokončení dodávky a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou včetně školení vztahující se k provozu technologie.

• Dodavatel musí garantovat záruční servisní podporu.
• Dodavatel musí poskytnou školení vztahující se k provozu technologie.

Dodávané zařízení musí být dodáno jako nové, nepoužívané, prvotřídní kvality, zabalené v originálních obalech. V rámci plnění předmětu zakázky bude vybraný dodavatel povinen provést a do nabídkové ceny zahrnout i veškeré další činnosti související s realizací zakázky.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. Technická specifikace požadované technologie je uvedena v příloze č. 2 této ZD.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P23V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

tř. Tomáše Bati 1767, 765 02 Otrokovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 300 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

10. 3. 2023

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 3. 2023

Lhůta pro podání nabídek

27. 3. 2023, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: REMO CZ Tlumačov, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marek Otevřel

Kontaktní e-mail: marek.otevrel@remocz.com

Kontaktní telefon: 605327625

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA DODÁVKU LAKOVACÍ TECHNOLOGIE PRO SPOLEČNOST REMO CZ TLUMAČOV, S.R.O..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap