Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ zadávané zadavatelem Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky je nákup ICT techniky a mobilních telefonů, které budou využity k realizaci klíčových aktivit a naplnění cíle projektu s názvem „Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ“, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0030, který je financovaný z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ostatních prostředků státního rozpočtu poskytnutých na část národního spolufinancování.
Zadavatel požaduje dodávku zboží, jehož parametry a množství jsou součástí přílohy č. 1 výzvy (list č. 2 nazvaný „specifikace – zadavatel“)

Poznámka

Zadávací řízení této zakázky se řídí Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, verze 8, platná od 1. 1. 2014 a účinná od 29. 1. 2014, a to oddílem 7. „Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK“ (dále jen Metodický pokyn).
Na zadávací řízení se neaplikují ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Zadavatel používá tento zákon pouze jako podpůrnou normu a pouze v těch podmínkách, které přímo odkazují na přesné ustanovení zákona, se Zadavatel i uchazeči budou přiměřeně řídit citovaným ustanovením.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000002

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

C142949

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Nerudova 25, 301 00 Plzeň

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 032 710,74 bez DPH (1 249 580,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 031 000,- bez DPH (1 247 510,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 031 000,- bez DPH (1 247 510,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 12. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

3. 12. 2014

Lhůta pro podání nabídek

15. 12. 2014, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Marcel Gondorčín

Kontaktní e-mail: gondorcin@rhkpk.cz

Kontaktní telefon: +420724613092

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Nákup IT komodit pro potřeby projektu Podpora podnikatelských znalostí žáků ZŠ zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
VIKO Plzeň spol. s r.o. (40525562) Dodavatel 1 247 510,- Kč vč. DPH
1 031 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap