Dodávka počítačových stanic s 3D CAD modelovacím systémem a s elektro návrhovým systémem

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka počítačových stanic s 3D CAD modelovacím systémem a s elektro návrhovým systémem zadávané zadavatelem RAMET a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

RAMET a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka počítačových stanic s 3D CAD modelovacím systémem a s elektro návrhovým systémem

Předmět veřejné zakázky

Předmětem tohoto výběrového řízení je dodávka 6 ks počítačových stanic s 3D CAD strojírenským návrhovým systémem a systém pro správu dat 3D CAD systému a dále 7 ks počítačových stanic se systémem pro návrh elektronických obvodů včetně tvorby konstrukční dokumentace (elektro návrhový systém).
Předmět výběrového řízení je dělen na 2 dílčí plnění. Každé dílčí plnění bude hodnoceno samostatně. Na každé dílčí plnění musí být samostatná nabídka.

Poznámka

Výběrové řízení s dílčím plněním.
Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

30214000

Místo plnění veřejné zakázky

Kunovice, PSČ 686 04, Letecká 1110, RAMET a.s.

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: RAMET a.s., Letecká 1110, 686 04 Kunovice

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Zdenka Vlková

Kontaktní e-mail: zvlkova@ramet.as

Kontaktní telefon: 572415231

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka počítačových stanic s 3D CAD modelovacím systémem a s elektro návrhovým systémem.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka počítačových stanic s 3D CAD modelovacím systémem a s elektro návrhovým systémem zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
AXIOM TECH s.r.o. (48533955) Dodavatel 1 279 972,- Kč vč. DPH
1 057 828,- Kč bez DPH
AutoCont CZ a.s. (47676795) Uchazeč 1 295 716,40 Kč vč. DPH
1 070 840,- Kč bez DPH
RETRY s.r.o. (25324527) Dodavatel 1 566 345,- Kč vč. DPH
1 294 500,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap