CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves zadávané zadavatelem Radek Komárek. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Radek Komárek

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby: CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves. Jedná se o výstavbu nového kempu přímo u Ostrožských jezer v Ostrožské Nové Vsi. Celkově bude vybudováno 10 chat o kapacitě 56+12 lůžek. Dále dojde k vybudování zázemí kempu, restaurace, inženýrských sítí a sportovních ploch. Stavba přiléhá ke stávajícímu sportovně rekreačnímu areálu přírodního koupaliště v Ostrožské Nové Vsi a sousedí s golfovým areálem a areálem vodních sportů a v blízkosti sportovního areálu obce Ostrožská Nová Ves (fotbalové hřiště a tenisové kurty).
Chatky jsou jednopodlažní, nepodsklepené, bez podkroví, s plýtkou sedlovou střechou o nestejném spádu a se zastřešenou verandou před vstupem. Zpevněná plocha – chodník je před chatkami široký 1,5 m a je z ní přístupná každá chatka. Zázemí kempu (sestava) obsahuje objekt recepce,sklad prádla,šatna pro personál, kuchyňka. Sestava je tvořena z ocelových designových kontejnerů. Další sestava obsahuje objekt restaurace se sociálním zařízením, místnost pro personál, bufet. V objektu jsou také sklady potravin, přípravna, chladící boxy. Pro vyžití malých dětí je navrženo dětské hřiště, kde budou instalovány houpadla, houpačky, skluzavka.
Dešťové vody jsou svedeny potrubím před chaty a zasakovány na pozemku investora. V areálu bude instalováno 8 ks veřejného osvětlení na parkovém stožáru, napojení na NN ze stávající budovy. Celý areál bude nově oplocen, budou provedeny zpevněné plochy a terénní úpravy včetně zatravnění.
Stavba je členěna na následující stavební objekty:
SO 01 Dvojchata
SO 02 Chata
SO 03-1 Zázemí kemp
SO 04 Restaurace
SO 05 Dešťová kanalizace
SO 06 Sportovní plocha
SO 07 Veřejné osvětlení
SO 08 Oplocení
SO 09 Zpevněné plochy
SO 10 Terénní úpravy

Stavební práce, které jsou předmětem této veřejné zakázky, jsou technicky definovány zpracovanou dokumentací pro provádění stavby. Předmět plnění veřejné zakázky je dále podrobněji vymezen podmínkami v textové části zadávací dokumentace stavby a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

494827

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7;45212172-2

Místo plnění veřejné zakázky

Ostrožská Nová Ves

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 024 700,- bez DPH (13 339 887,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 9. 2014

Lhůta pro podání nabídek

10. 10. 2014, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Solator s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Vilém Prajka

Kontaktní e-mail: dotace@solator.cz

Kontaktní telefon: +420 608231256

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CYCLO - AQUA - AUTOCAMP Ostrožská Nová Ves.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap