„Rekonstrukce včetně nástavby a přístavby objektu na parc.č. 1880/30 v k.ú. Píšť“

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce „Rekonstrukce včetně nástavby a přístavby objektu na parc.č. 1880/30 v k.ú. Píšť“ zadávané zadavatelem PSBLAS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PSBLAS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

„Rekonstrukce včetně nástavby a přístavby objektu na parc.č. 1880/30 v k.ú. Píšť“

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce včetně nástavby a přístavby stávající budovy firmy PSBLAS v Píšti. Firma se zabývá řezáním a zpracování kovů a plechů. Budova po rekonstrukci bude sloužit jako skladiště kovových polotovarů a dílů, finalizační a kompletační práce, balení produkce, expediční sklad, s kancelářemi ve 2.NP a šatnami v menší stávající přístavbě, která po rekonstrukci bude napojena na nástavbu pomocí nového schodiště. Nově bude zřízena plynovodní přípojka. Dle požadavků hasičů bude zřízena nová podzemní požární nádrž.
V celé budově kromě hlavního skladovacího prostoru bude provedena elektroinstalace, zdravotechnické rozvody a rozvody ústředního vytápění, plynu. Nově ohřev TUV a topení bude řešen pomocí 3kusů plynových kondenzačních kotlů. Pozemek ve stávajícím stavu není oplocen. Nově bude oplocen prostor mezi budovami. Oplocení bude provedeno betonové ze ztraceného bednění, s vjezdovými samonosnými posuvnými branami.

Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován v projektové dokumentaci (včetně výkazu výměr), která tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace.

Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Poznámka

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Píšť, parc. č. 1880/30, 1880/37, katastrální území Píšť

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

37 891 041,46 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 10. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

24. 10. 2017

Lhůta pro podání nabídek

4. 12. 2017, 08:30:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: VIA Consult, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Milan Konečný

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kontaktní telefon: +420605201156

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce „Rekonstrukce včetně nástavby a přístavby objektu na parc.č. 1880/30 v k.ú. Píšť“.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap