Speciální software se statickými výpočty, konstrukčními výkresy a výrobní dokumentací pro typizované řady jeřábů a jeřábové dráhy

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Speciální software se statickými výpočty, konstrukčními výkresy a výrobní dokumentací pro typizované řady jeřábů a jeřábové dráhy zadávané zadavatelem První jílovská a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

První jílovská a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Speciální software se statickými výpočty, konstrukčními výkresy a výrobní dokumentací pro typizované řady jeřábů a jeřábové dráhy

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je navrhnout software, staticky spočítat, vytvořit výkresovou a výrobní dokumentaci pro ucelené řady jeřábů a jeřábových drah. Důraz musí být kladen na optimální konstrukci jeřábu z důvodu nízkého obestavěného prostotu a optimalizaci materiálových a výrobních nákladů. Přesný popis předmětu zakázky je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.

Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace, zadávací dokumentace.

Součástí předmětu zakázky je dále:
Kompletní dokumentace zpracovaná v PDF a Autocadu.
Dodání v elektronické podobě na cd + flash.
Dodání 1 ks vzoru v tištěné podobě – např. jeřáb jedno-nosník 5 t rozpětí cca 16 m.
Zaškolení obsluhy software v prostorách kupujícího.
Technická podpora v průběhu zavádění software min. 100 hod.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

72212100-0 – Vývoj specifického programového vybavení pro jednotlivá odvětví

Místo plnění veřejné zakázky

Jílové u Prahy, Ke Slunci 563, PSČ: 254 01 (kód NUTS: CZ020)

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 320 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

9. 4. 2018, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Speciální software se statickými výpočty, konstrukčními výkresy a výrobní dokumentací pro typizované řady jeřábů a jeřábové dráhy.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap