Dodávka strojního vybavení

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka strojního vybavení zadávané zadavatelem První jílovská a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

První jílovská a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka strojního vybavení

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky strojního vybavení.

Zakázka je rozdělena na 5 částí:

Dílčí část A: Dodávka technologie pro výrobu a distribuci stlačeného vzduchu (profesionální kompresor a rozvody).

Dílčí část B: Dodávka profesionální sloupové vrtačky na vrtání, řezání závitů, vyhlubování vč. příslušenství.

Dílčí část C: Dodávka vysokotlakého stříkacího zařízení poháněného vzduchovým motorem.

Dílčí část D: Dodávka úkosovacího systému s automatickým posuvem.

Dílčí část E: Dodávka profesionální sestavy geodetických přístrojů na zaměřování jeřábů a jeřábových drah.

Účastníci mohou podat nabídku na kteroukoliv samostatnou část veřejné zakázky, případně na všechny části veřejné zakázky (vždy ale jako samostatné nabídky v samostatných obálkách). Na každou z částí veřejné zakázky je přitom možno podat pouze jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Zadavatel dále nepřipouští nabídky obsahující zpoplatněné plnění nad rámec plnění požadovaného touto zadávací dokumentací; taková nabídka bude ze soutěže vyřazena a účastník bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání.

Předmět zakázky bude plněn na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a zadavatelem pro danou dílčí část.

Část A:
Předmětem výběrového řízení, část A je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka šroubového kompresoru max. tlak 13Bar s dvoustupňovou regulací výkonu a integrovaným kondenzačním sušičem a tlakovou nádobou min. 270 l.
Přesný popis předmětu zakázky, dílčí část A, je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 1 – Technická specifikace – dílčí část A, zadávací dokumentace.

Část B:
Předmětem výběrového řízení část B je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka profesionální sloupové vrtačky na vrtání, řezání závitů, vyhlubování vč. příslušenství.
Přesný popis předmětu zakázky, dílčí část B, je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 2 – Technická specifikace – dílčí část B, zadávací dokumentace.

Část C:
Předmětem výběrového řízení část C je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka vysokotlakého stříkacího zařízení poháněného vzduchovým motorem, sání a výtlak materiálu zajišťuje pístové vysokotlaké čerpadlo, rozprášení materiálu systémem bezvzduchové aplikace zajišťuje vysokotlaká pistole s filtrací, vybavená vyměnitelnou vysokotlakou tryskou.
Přesný popis předmětu zakázky, dílčí část C, je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 3 – Technická specifikace – dílčí část C, zadávací dokumentace.

Část D:
Předmětem výběrového řízení část D je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka úkosovacího systému s automatickým posuvem.
Přesný popis předmětu zakázky, dílčí část D, je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 4 – Technická specifikace – dílčí část D, zadávací dokumentace.

Část E:
Předmětem výběrového řízení část E je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka profesionální sestavy geodetických přístrojů na zaměřování jeřábů a jeřábových drah.
Přesný popis předmětu zakázky, dílčí část E, je vymezen zadávací dokumentací včetně veškerých příloh.
Účastník nabídne takové plnění, které přesně odpovídá požadavkům, v příloze č. 5 – Technická specifikace – dílčí část E, zadávací dokumentace.

Poznámka

Celková předpokládaná hodnota zakázky činí 1 350 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná hodnota dílčí části A) činí: 250 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčí části B) činí: 150 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčí části C) činí: 200 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčí části D) činí: 450 000 Kč bez DPH
Předpokládaná hodnota dílčí části E) činí: 300 000 Kč bez DPH

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

79900000-3 - Vzduchové kompresory; 43124000-8 – Vrtací stroje;45343210-8 - Stříkací pistole; 42631000-8 – Obráběcí a tvářecí stroje pro konečnou úpravu kovů; 33741000-6 - Měřící nástroje

Místo plnění veřejné zakázky

Jílové u Prahy, Ke Slunci 563, PSČ: 254 01 (kód NUTS: CZ020)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 5. 2018, 08:15:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Zástupce zadavatele: Eurovision, a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Igor Földeši

Kontaktní e-mail: i.foldesi@eurovision.cz

Kontaktní telefon: +420 601 591 390

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka strojního vybavení.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap