Výstavba areálu společnosti PROZAX, s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Výstavba areálu společnosti PROZAX, s.r.o. zadávané zadavatelem PROZAX, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PROZAX, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Výstavba areálu společnosti PROZAX, s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je výstavba výrobních, školicích a administrativních prostor společnosti PROZAX, s.r.o. Součástí zakázky je také realizace kolaudace stavby.

Bližší, detailní specifikace zakázky je přílohou č. 1 Zadávací dokumentace.

Poznámka

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet od 2.4.2019. Nabídky je možné podávat do 13.5.2019 do 10:00 hod.

Adresa pro podání nabídek:
- Doporučenou poštou na adresu: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice
- Osobní předání na adrese: Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice, kancelář p. Jiřího Neubauera – v pracovní dny v čase od 8:00 do 15:00

Kontaktní osoba: Ing. Hana Ragasová, Tel.: + 420 604 434 042, E-mail: hana.ragasova@gmail.com

Další informace:
- Maximální nepřekročitelná hodnota zakázky je 50 mil. Kč bez DPH. Nabídková cena nesmí tuto částku překročit.
- Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- Nabídka musí být zpracována v českém jazyce. Připouští se i slovenský jazyk.
- Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Místo plnění veřejné zakázky

Obec Otrokovice, dotčené parcely - č. 1415, 3115/251, 3115/254, 3115/299 a 3115/300 v k.ú. Otrokovice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

50 000 000,- bez DPH (60 500 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

1. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Ing. Hana Ragasová

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Hana Ragasová

Kontaktní e-mail: hana.ragasova@gmail.com

Kontaktní telefon: +420604434042

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Výstavba areálu společnosti PROZAX, s.r.o..

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap