Stavební úpravy a zateplení objektu slévárny č.p.1327

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Stavební úpravy a zateplení objektu slévárny č.p.1327 zadávané zadavatelem PROMET FOUNDRY a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PROMET FOUNDRY a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Stavební úpravy a zateplení objektu slévárny č.p.1327

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je oprava a zateplení obvodového pláště, výměna výplní otvorů a výměna dožitého střešního pláště s realizací jeho zateplení objektu slévárny č. p. 1327 ve Vsetíně.
Předmět této zakázky je technicky definován zpracovanou dokumentací pro provádění stavby. Předmět plnění zakázky je dále podrobněji vymezen zadávací dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.
Podkladem pro vypracování nabídky je dokumentace pro provádění stavby Stavební úpravy a zateplení objektu slévárny č. p. 1327, zhotovitel Ing. Antonín Novák, Doloplazy 328, 783 56 Doloplazy, IČ 03850676, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

VZ638850

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Stavba se nachází na katastrálním území Vsetín na pozemcích parc. č. 2112, 2114, 2115

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

51 977 966,- bez DPH (62 893 338,86 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

20. 5. 2016

Lhůta pro podání nabídek

27. 6. 2016, 10:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Stavební úpravy a zateplení objektu slévárny č.p.1327.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Podmínky a požadavky 20. 5. 2016 Zobrazit
P01 - Krycí list 20. 5. 2016 Zobrazit
P02 - ČP ZKP 20. 5. 2016 Zobrazit
P03 - ČP EK 20. 5. 2016 Zobrazit
P04 - seznam referenčních staveb 20. 5. 2016 Zobrazit
P05 - formulář subdodavatele 20. 5. 2016 Zobrazit
P06 - Obchodní podmínky 20. 5. 2016 Zobrazit
P07 - Prováděcí dokumentace 20. 5. 2016 Zobrazit
P08 - soupis stavebních prací dodávek a služeb 20. 5. 2016 Zobrazit
P09 - technologický postup bouracích prací 20. 5. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.1 8. 6. 2016 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změna č.1 8. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.2 14. 6. 2016 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změna č.2 14. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.3 15. 6. 2016 Zobrazit
Zápisy z prohlídek místa plnění 16. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.4 21. 6. 2016 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změna č.3 21. 6. 2016 Zobrazit
Stavební povolení 21. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.5 23. 3. 2016 Zobrazit
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - změna č.4 23. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.6 24. 6. 2016 Zobrazit
Dodatečná informace č.7 28. 6. 2016 Zobrazit
Zápisy z prohlídek místa plnění 28. 6. 2016 Zobrazit
Zápisy z prohlídek místa plnění 1. 7. 2016 Zobrazit
Dodatečné informace č.8 4. 7. 2016 Zobrazit
Obchodní podmínky - změna č.1 4. 7. 2016 Zobrazit
Oznámení o výběru nrjvhodnější nabídky 12. 8. 2016 Zobrazit
Oznámení o zrušení 14. 12. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap