CNC laserové centrum pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce CNC laserové centrum pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber zadávané zadavatelem PROFILAS s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PROFILAS s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

CNC laserové centrum pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber

Předmět veřejné zakázky

Předmětem realizace této zakázky je dodávka CNC laserové centra pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber, včetně dopravy zařízení do místa plnění zakázky, odborná instalace a zaškolení obsluhy.

Bližší informace a požadavky zadavatele k předmětu a rozsahu zadávané zakázky jsou stanoveny v zadávacích podmínkách, respektive v Zadávací dokumentaci a Závazném návrhu kupní smlouvy, která je nedílnou součástí (přílohou č. 3) Zadávací dokumentace.

Předmět zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Externí odkaz na bližší informace

Hálkova 2972

Poznámka

TOTO VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NENÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKOU REALIZOVANOU DLE ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Kladno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

450 000 EUR bez DPH (544 500 EUR s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

15. 8. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 8. 2017

Lhůta pro podání nabídek

15. 9. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Profilas s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jan Beran

Kontaktní e-mail: beran@profilas.cz

Kontaktní telefon: 722618444

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce CNC laserové centrum pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky CNC laserové centrum pro zpracování plechů s laserovým zdrojem fiber zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
R.D.I. společnost s ručením omezeným (25618733) Dodavatel 14 342 178,- Kč vč. DPH
11 853 040,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap