Rámcová smlouva na nákup autobusů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup autobusů zadávané zadavatelem PROBO BUS a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PROBO BUS a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rámcová smlouva na nákup autobusů

Předmět veřejné zakázky

Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 98 ZVZ rozdělena do desíti samostatných podskupin (kategorií autobusů) - částí veřejné zakázky, přičemž uchazeč je oprávněn podat nabídku na jednu, více, nebo na všechny části veřejné zakázky.

Část A. KATEGORIE 1.1 - MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY AUTOBUS DO 13 M
Část B. KATEGORIE 1.2 - MEZIMĚSTSKÝ AUTOBUS DO 13 M
Část C. KATEGORIE 1.3 - MĚSTSKÝ PLNĚ NÍZKOPODLAŽNÍ AUTOBUS DO 13 M
Část D. KATEGORIE 1.4 - MĚSTSKÝ LOW ENTRY AUTOBUS DO 11 M
Část E. KATEGORIE 1.5 - MEZIMĚSTSKÝ AUTOBUS DO 11 M
Část F. KATEGORIE 1.6 - MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY AUTOBUS DO 11 M
Část G. KATEGORIE 1.7 - MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY AUTOBUS DO 10 M
Část H. KATEGORIE 1.8 - MEZIMĚSTSKÝ AUTOBUS DO 16 M
Část I. KATEGORIE 1.9 - MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY DO 13 M NA CNG
Část J. KATEGORIE 2.0 - MEZIMĚSTSKÝ LOW ENTRY DO 13 M

Předmětem veřejné zakázky je uzavření písemných rámcových smluv do 31. 12. 2017 na nákup autobusů pro veřejnou silniční dopravu na roky 2016 a 2017, a to na každou část veřejné zakázky.
Pro jednotlivé kategorie autobusů jsou dále určeny základní závazné technické podmínky a další závazné specifické požadavky uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace.

Rámcové smlouvy pro každou část veřejné zakázky budou uzavírány se třemi uchazeči a jednotlivými sektorovými zadavateli - ARRIVA PRAHA s.r.o., ARRIVA MORAVA a.s., ARRIVA VÝCHODNÍ ČECHY a.s., ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. a PROBO BUS a.s., kteří na základě smlouvy o sdružení sektorových zadavatelů a o společnosti tvoří sdružení zadavatelů. Zástupcem sdružení oprávněným jednat za sdružení je ARRIVA PRAHA s.r.o.

Vzhledem k tomu, že má být uzavřena rámcová smlouva se třemi uchazeči a veškeré podmínky plnění jsou v rámcové smlouvě konkrétně vymezeny, bude zadavatel postupovat dle § 89 odst. 6 písm. b) věta druhá, ve spojení s § 92 odst. 2 písm. a) ZVZ, tedy tak, že na základě tzv. principu kaskády zadavatel písemně vyzve k předložení návrhu na uzavření smlouvy vždy toho uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil jako první v pořadí; odmítne-li tento uchazeč návrh předložit, vyzve veřejný zadavatel uchazeče, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil další v pořadí; obdobným způsobem postupuje veřejný zadavatel až do doby, kdy bude uzavřena smlouva nebo kdy návrh odmítne předložit uchazeč, který se při uzavírání rámcové smlouvy umístil poslední v pořadí.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

529401

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34121100-2

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

730 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

29. 12. 2015

Lhůta pro podání nabídek

19. 2. 2016, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: DOHNAL PERTOT SLANINA, advokátní kancelář, v.o.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: JUDr. Jakub Dohnal, Ph.D.

Kontaktní e-mail: dohnal@akdps.cz

Kontaktní telefon: +420 587407086

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rámcová smlouva na nákup autobusů.

(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap