Právě se nacházíte: Profil zadavatele > PRO PURO s.r.o. > Schodolez

Schodolez

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Schodolez zadávané zadavatelem PRO PURO s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PRO PURO s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Schodolez

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je pořízení schodolezu. Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické podmínky, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách uveřejněných na profilu zadavatele. Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce. Dokumenty, katalogy zařízení či prospekty nad rámec požadovaných dokumentů dle zadávací dokumentace mohou být i cizojazyčné. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Předmět veřejné zakázky není rozdělen na více částí, zadavatel neumožňuje dílčí plnění. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro podnikatelskou činnost. Akceptovány budou pouze nabídky na stroje, které nebyly předmětem odpisu, včetně nezbytného softwaru zajišťujícího jejich funkčnost.

Poznámka

Výběrové řízení je realizováno v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014–2020, Výzva XI. programu Technologie, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný účastník má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (kupní smlouvu, předávací protokol, fakturu) číslem projektu „CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_248/0020913“ a názvem projektu „Nové technologie ve společnosti PRO PURO“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P20V00000003

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Parcela st. 294/2, LV 883, v katastrálním území Liběchov.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

258 660 Kč bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

13. 11. 2020

Datum zahájení veřejné zakázky

14. 11. 2020

Lhůta pro podání nabídek

30. 11. 2020, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ľudmila Abrhám

Kontaktní e-mail: info@purogelato.cz

Kontaktní telefon: +420 720 025 874

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Schodolez.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Oznámení o zahájení výběrového řízení (S) 13. 11. 2020 Zobrazit
Přílohy k zadávací dokumentaci (S) 13. 11. 2020 Zobrazit
Zadávací dokumentace (S) 13. 11. 2020 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap