Kompresorová stanice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Kompresorová stanice zadávané zadavatelem PRESSKAN system, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PRESSKAN system, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Kompresorová stanice

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka kompresorové stanice, která musí splňovat minimální požadavky dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 – Technické parametry.

Jedná se o pístový kompresor pro průmyslové použití a trvalý provoz. Kompresor bude nainstalován na tlakové nádobě (vzdušníku), který může být v ležatém nebo svislém provedení, popř. může být instalován odděleně od tlakové nádoby. Kompresor bude opatřen protihlukovým krytem. Jako příslušenství kompresoru bude dodána kondenzační sušička vzduchu, časový odvaděč kondenzátu z tlakové nádoby, hrubý filtr včetně plovákového odvaděče kondenzátu, olejový filtr včetně plovákového odvaděče kondenzátu a separátor oleje z odpadního kondenzátu.

Poznámka

Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Jedná se o výběrové řízení zadávané dle Pravidel pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a Inovace pro konkurenceschopnost.

Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel předpokládá spolufinancování předmětu zakázky z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000003

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

18727

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

164 992,- bez DPH (199 640,32 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

11. 7. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

11. 7. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 7. 2019, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: AVE FINANCE s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Daša Vašutová

Kontaktní e-mail: vasutova@avefinance.cz

Kontaktní telefon: 603777248

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Kompresorová stanice.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap