VŘ 3 - Dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ 3 - Dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím zadávané zadavatelem PrecisTech CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PrecisTech CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ 3 - Dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím. Zakázka je realizována v rámci projektu Rozšíření technologické základny společnosti PrecisTech CZ s.r.o.

Poznámka

Nejedná se o výběrové řízení realizované dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ale o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-001660

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38300000

Místo plnění veřejné zakázky

U Pikule 116/16, 746 01 Opava - Vlaštovičky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 050 000,- bez DPH (1 270 500,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 1. 2017

Lhůta pro podání nabídek

14. 2. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Orlík

Kontaktní e-mail: j.orlik@precistechcz.cz

Kontaktní telefon: 739 268 489

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ 3 - Dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VŘ 3 - Dodávka měřicího přístroje na nástroje s příslušenstvím zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
ZOLLER Austria GmbH (ATU 23712506) Dodavatel 1 008 926,80 Kč vč. DPH
1 008 926,80 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap