Filtrační stanice - dílčí plnění 1

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Filtrační stanice - dílčí plnění 1 zadávané zadavatelem PRECIOSA ORNELA, a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PRECIOSA ORNELA, a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Filtrační stanice - dílčí plnění 1

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací - stavby ocelové konstrukce zastřešení pro instalaci odprašovacího zařízení pro kontinuální plynové sklářské pece v areálu závodu PRECIOSA ORNELA Děsná na pozemku p.p.č. 823/8 (v bezprostřední blízkosti komína pro spaliny p.p.č. 823/6 a elektroinstalace v budově pro filtrační technologie odloučení těžkých kovů ze spalin sklářské pece.

Tato veřejná zakázka navazuje na veřejnou zakázku na dodávku s názvem „Filtrační stanice“, která byla v souladu s ustanovením § 101 zákona rozdělena do dvou (2) částí:
1. dílčí plnění/část; Stavba ocelové konstrukce zastřešení pro instalaci odprašovacího zařízení pro kontinuální plynové sklářské pece v areálu závodu PRECIOSA ORNELA Děsná na pozemku p.p.č. 823/8 (v bezprostřední blízkosti komína pro spaliny p.p.č. 823/6), a elektroinstalace v budově.
2. dílčí plnění/část: Dodání filtrační technologie odloučení těžkých kovů ze spalin sklářské pece KV2, ev. č. 102, areál závodu PRECIOSA ORNELA Děsná na pozemku p.p.č. 823/8, včetně elektroinstalace, měření a regulace související s technologií.

Vzhledem k tomu, že v rámci zadávacího řízení byly podány nabídky pouze na dílčí plnění/část 2, přičemž na dílčí plnění/část 1 nebyly podány žádné nabídky, zadavatel v souladu s ustanovením § 127 odst. 1 zákona rozhodl o zrušení zadávacího řízení na dílčí plnění/část 1 veřejné zakázky.

Tyto zadávací podmínky se vztahují pouze na dílčí plnění/část 1: Stavba ocelové konstrukce zastřešení pro instalaci odprašovacího zařízení pro kontinuální plynové sklářské pece v areálu závodu PRECIOSA ORNELA Děsná na pozemku p.p.č. 823/8 (v bezprostřední blízkosti komína pro spaliny p.p.č. 823/6), a elektroinstalace v budově.

Vzhledem k tomu, že veřejná zakázka byla původně rozdělena na dvě části, jež v sobě zahrnovala veřejnou zakázku na stavební práce (dílčí část l) a veřejnou zakázku na dodávky (dílčí část 2), byla s ohledem na svůj účel (pořízení filtrační stanice) zadávána jako podlimitní veřejná zakázka na dodávku, v souladu s pravidly platnými pro veřejné zakázky na dodávky, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. § 53 a souvis. zákona. Z tohoto důvodu je i dílčí plnění/část 1 zadávána jako podlimitní veřejná zakázka.

Poznámka

Případné dotazy, požadavky na vysvětlení zadávacích podmínek, je nutno doručit písemně (e-mailem) nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek kontaktní osobě pověřené činností zadavatele (David Frolík, e-mail: frolik@naviga4.cz). Odpověď bude zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti.
Vysvětlení zadávacích podmínek může zadavatel poskytnout i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávacích podmínek, včetně přesného znění požadavku, budou zadavatelem zveřejněny na profilu zadavatele, tj. http://preciosa-ornela.profilzadavatele.cz/ (bez uvedení totožnosti tazatele) a zároveň budou písemně oznámeny všem dosud známým účastníkům. Z důvodu zajištění rovného přístupu ke všem účastníkům zadavatel doporučuje, aby každý účastník o zadávací dokumentaci informoval o této skutečnosti.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Desná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 600 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

12. 2. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

12. 2. 2018

Lhůta pro podání nabídek

14. 3. 2018, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Filtrační stanice - dílčí plnění 1.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Filtrační stanice - dílčí plnění 1 zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
DESMO, a.s. (00129224) Dodavatel 1 870 393,20 Kč vč. DPH
1 545 779,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap