Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1. zadávané zadavatelem Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je:
a) rozšíření stávajícího systému EPS SCHRACK dle zpracované prováděcí projektové dokumentace
b) rozšíření spočívá v dodávce a montáži nových prvků systému v rozsahu 154 multisenzorových hlásičů požáru a 13ti kusů tlačítkových hlásičů požáru
c) provedení funkčních zkoušek systému
d) provedení výchozí revize
e) zaškolení obsluhy
f) předání podkladů pro vypracování dokumentace skutečného provedení
g) upravení stávajících uživatelských textů ústředny EPS podle skutečného stavu
h) zajištění součinnosti s firmou M-CONN při napojování objektu na PCO HZS Praha

Bližší specifikace
Stávající adresný systém EPS SCHRACK je nutno upravit a doplnit novými hlásiči požáru.
Veškeré rozvody budou vedeny v lištách na povrchu.
Bude využita stávající ústředna INTEGRAL C.
Systém bude připraven k napojení na PCO HZS – zajišťuje firma M - CONN
Součástí dodávky systému EPS je OPPO, KTPO a zábleskový maják.
Rozšíření systému EPS se nedotkne stávajících ovládaných zařízení.
Nově bude realizována blokace dveří na únikové cestě.
Práce budou probíhat za provozu budovy o sobotách, nedělích a vedlejších prázdninách.
Pro kabelové trasy lze využít stávající volné elektroinstalační trubky pod omítkou.
Montáž musí být provedena podle příslušných ustanovení platné legislativy a technických podmínek výrobce.
Během montážních prací nesmí zůstat jediný systémem EPS hlídaný prostor bez střežení - zhotovitel zajistí po dobu rekonstrukce požární asistenci v těch prostorách, ve kterých bude systém EPS krátkodobě vyřazen z provozu.
Součástí nabídky bude návrh smlouvy o dílo na provedení rozšíření systému EPS.

V nabídce bude dokladováno pověření výrobce (dovozce) k provádění montáže systému SCHRACK.
Nabídka bude podepsána statutárním zástupcem uchazeče nebo jednatelem firmy, případně ředitelem daného úseku.

Externí odkaz na bližší informace

http://www.prgcons.cz/urednideska

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P12V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

Rozšíření EPS

Místo plnění veřejné zakázky

Na Rejdišti 1, Praha 1

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

624 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

24. 7. 2012

Datum zahájení veřejné zakázky

8. 9. 2012

Lhůta pro podání nabídek

24. 8. 2012, 13:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozšíření systému elektrické požární signalizace (EPS) v prostorách budovy Pražské konzervatoře, Na Rejdišti 1, Praha 1. .

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Smlouva o dílo 26. 9. 2012 Zobrazit
Faktura 18. 12. 2012 Zobrazit
Dodatek č.1 24. 1. 2013 Zobrazit
Vícepráce 28. 1. 2013 Zobrazit
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap