Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci zadávané zadavatelem Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně zajištění inženýrských činností spojených se zajištěním vydání stavebního povolení na akci „Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci“, Valdštejnská 158/14, 159/16 Malá Strana, Praha 1., dle podkladů, které budou vydány kontaktní osobou na vyžádání.

Po provedené prohlídce místa plnění je třeba podrobné zaměření laser scannerem prostoru 1. patra, přízemí a sklepů (celkem 5640 m2) včetně prvků v detailu 3D, digitalizace, detailní ortofotoplány jednotlivých místností (video ve 3D), vypracování podkladů – půdorysů a řezů pro profese s tabulkami místností.

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby budu
A Průvodní zpráva,
B Souhrnná technická zpráva, POV,
C Situační výkresy – orientace v objektu,
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení,
Architektonicko-stavební řešení, koordinace,
MaR,
ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ (výpočet tepelných ztrát, výpočet hydrauliky, návrh otopných těles a rozvodů, konzultace na OPP, zaměření současného stavu pro demontáže, PENB),
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – neoceněný,
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – oceněný.

Je také nezbytné zabezpečit restaurátorské průzkumy, mykologické průzkumy, provést architektonicko – stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, řešení ústředního vytápění, PBŘS, zdravotní techniku, VZT, prostorovou akustiku, CCTV, EZS, SLP, EPS atd.
Inženýrská činnost bude také zahrnovat zajištění vydání závazného stanoviska OPP a ohlášení stav. Úřadu.
Společně s dokumentací pro vydání stavebního povolení je třeba zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci.

Poznámka

Topení v objektu Pálffyovského paláce je technicky zastaralé, systém vykazuje obrovské tepelné ztráty, výrazné provozní poruchy. V rámci probíhající rekonstrukce Pálffyovského paláce je nezbytné, aby byla rekonstrukce topení provedena souběžně.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000007

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

890 000,- bez DPH (1 076 900,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

694 000,- bez DPH (839 740,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

694 000,- bez DPH (839 740,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

2. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

2. 5. 2019

Lhůta pro podání nabídek

29. 5. 2019

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní datová schránka: qhqycf7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Ing. Radim Prouza (14605945) Uchazeč 1 070 850,- Kč vč. DPH
885 000,- Kč bez DPH
Ing. Karel Sehyl – ARCH TECH (15939006) Dodavatel 839 740,- Kč vč. DPH
694 000,- Kč bez DPH
DK projekt, s.r.o. (27775518) Uchazeč 1 064 800,- Kč vč. DPH
880 000,- Kč bez DPH
Ateliér pozemního stavitelství s.r.o. (04640403) Uchazeč 1 039 390,- Kč vč. DPH
859 000,- Kč bez DPH
Vašek Milan, Ing. (18656803) Uchazeč 1 059 960,- Kč vč. DPH
1 059 960,- Kč bez DPH
Projekt Point green, s.r.o. (29201691) Uchazeč 937 750,- Kč vč. DPH
775 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Projekt rekonstrukce ústředního vytápění v Pálffyovském paláci zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 Ing. Karel Sehyl – ARCH TECH (15939006) 839 740,-
694 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap