Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce zadávané zadavatelem Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby včetně zajištění inženýrských činností spojených se zajištěním vydání stavebního povolení na akci „REKONSTRUKCE 2. PATRA PÁLFFYOVSKÉHO PALÁCE“, Valdštejnská 158/14, 159/16 Malá Strana, Praha 1., dle podkladů, které budou vydány kontaktní osobou na vyžádání.

Po provedené prohlídce místa plnění je třeba podrobné zaměření Laser scannerem prostoru 2. patra s návazností na půdní prostor včetně prvků v detailu 3D kazetových stropů a prostoru restaurace, digitalizace, detailní ortofotoplány jednotlivých místností (video ve 3D), vypracování podkladů – půdorysů a řezů pro profese s tabulkami místností.

Sondy do podlahy a nosné konstrukce s uvedením do původního stavu, je třeba provést restaurátorské průzkumy, mykologické průzkumy, provést architektonicko – stavební řešení, stavebně konstrukční řešení, řešení ústředního vytápění, PBŘS, zdravotní technika, VZT, prostorová akustika, CCTV, EZS, SLP, EPS atd.
Společně s dokumentací pro vydání stavebního povolení je třeba zpracovat prováděcí projektovou dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a její realizaci.

Poznámka

V rámci rekonstrukce Pálffyovského paláce (havarijní stav stropy 2. patro) je nutné pokračovat v probíhající rekonstrukci celkovou rekonstrukcí 2. patra budovy.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000006

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71322000-1

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

920 000,- bez DPH (1 113 200,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

768 000,- bez DPH (929 280,- s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

768 000,- bez DPH (929 280,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 4. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

23. 5. 2019

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní datová schránka: qhqycf7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Projekt Point green, s.r.o. (29201691) Uchazeč 949 850,- Kč vč. DPH
785 000,- Kč bez DPH
Ing. Karel Sehyl – ARCH TECH (15939006) Dodavatel 929 280,- Kč vč. DPH
768 000,- Kč bez DPH
STAVOCONSULT Praha s.r.o. (25080822) Uchazeč 1 161 600,- Kč vč. DPH
960 000,- Kč bez DPH
Ateliér pozemního stavitelství s.r.o. (04640403) Uchazeč 1 178 540,- Kč vč. DPH
974 000,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Projekt rekonstrukce 2. patra Pálffyovského paláce zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2020 Ing. Karel Sehyl – ARCH TECH (15939006) 907 500,-
750 000,-
2020 Ing. Karel Sehyl – ARCH TECH (15939006) 21 780,-
18 000,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap