Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II zadávané zadavatelem Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pražská konzervatoř, Praha 1, Na Rejdišti 1

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení bednění stropů, hrubé instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II.NP - první etapa v objektu Pálffyovského paláce, Valdštejnská 158/14, Praha 1 – Malá Strana.

V průběhu rekonstrukce střechy a fasády, která byla zahájena v 03/2018 byl zjištěn havarijní stav nosné konstrukce stropu posledního podlaží. Havarijní stav byl řešen v rámci akce MHMP. Byl zpracován projekt – statické zajištění konstrukce, které spočívalo ze 70 % demontáže stropní konstrukce. Byla vyhotovena nová nosná konstrukce. Vlastní vybudování stropu nebylo součástí havarijního řešení.

Pro plnohodnotné zprovoznění učeben prakticky v celém rozsahu 2. NP Pálffyovského paláce je nutné provést kompletní elektroinstalaci, která je vedena ve vrstvě zateplení keramzitem v půdním prostoru a hlavně je nutné zrealizovat vlastní stropní nenosnou konstrukci. Podbití + omítky + kompletní rozvod elektroinstalace.

Konkrétní specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v dokumentaci, která bude k dispozici na vyžádání u p. Michala Váni, tel. č. 775 166 064 a tvoří nedílnou součást této výzvy.

Poznámka

Je klíčové zajistit výuku v učebnách umístěných v 2. NP Pálffyovského paláce co nejdříve za účelem eliminace organizačních a provozních nákladů (např. nákladů na nájemné) spojených s potřebou zabezpečit výuku jiným způsobem a vyvolaných časovou prodlevou.

Pracovníci investičního oddělení Odboru školství MHMP Ing. Karel Siegel a Ing. Pavel Tomšů vyzvali školu, aby bezodkladně zabezpečila realizaci této akce z důvodů její nezbytnosti vzhledem k probíhající rekonstrukci a nutnosti zprovoznění učeben v 2. NP co nejdříve, a škole byly na tuto akci slíbeny investiční finanční prostředky.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P19V00000008

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45000000-7

Místo plnění veřejné zakázky

Praha

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 946 000,- bez DPH (2 354 660,- s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

1 945 645,- bez DPH (2 354 230,50 s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

1 945 645,- bez DPH (2 354 231,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 5. 2019

Datum zahájení veřejné zakázky

26. 4. 2019

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2019

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Kontaktní datová schránka: qhqycf7

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
Realitní a stavební společnost s.r.o. (41432037) Dodavatel 2 354 230,50 Kč vč. DPH
1 945 645,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Bednění stropů, hrubá instalace elektro, křídlo II, III, IV, V, VI; II. NP - první etapa v Pálffyovském paláci II zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2019 Realitní a stavební společnost s.r.o. (41432037) 2 354 231,-
1 945 645,-
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap