Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI zadávané zadavatelem Praga Centrum a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Praga Centrum a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI

Předmět veřejné zakázky

Předmětem plnění zakázky jsou komplexní služby technického dozoru investora a BOZP v souvislosti se sanací kontaminovaných stavebních konstrukcí, zemin a podzemní vody na pozemcích Praga Centrum a.s. v rozsahu daném zadávací dokumentací. Kompletní zadávací dokumentace k veřejné zakázce na sanační práce, při jejichž realizaci budou výše uvedené služby poskytovány, jsou uveřejněny na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Praga-Centrum-a-s-_5467/, veřejná zakázka s názvem: „Sanační opatření v areálu Nová Praga“
Služby budou zahrnovat zejména kontrolní, poradenskou, manažerskou či administrativní činnost, která je obvykle spojena s výkonem investorských inženýrských činností, a to od fáze převzetí staveniště vybraným dodavatelem sanačních prací až po ukončení jejich realizace. Součástí služeb bude i výkon funkce koordinátora BOZP.

Externí odkaz na bližší informace

https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/Form02/Display/57684

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

E2018-011972

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

0002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

71317200

Místo plnění veřejné zakázky

Místem plnění je areál společnosti Praga Centrum, a.s., který se nachází v Praze 9 Vysočanech, Kolbenova 923/34a.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

7 000 000,- bez DPH (8 470 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Užší řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 4. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 4. 2018

Lhůta pro podání nabídek

28. 5. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: PV FIN s. r. o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Jiří Fereš

Kontaktní e-mail: jiri.feres@pvfin.cz

Kontaktní telefon: 602347876

Kontaktní datová schránka: ct8vsiy

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TDI Praga S-P-S (28571690) Dodavatel 8 378 040,- Kč vč. DPH
6 924 000,- Kč bez DPH
GEOtest, a. s. (46344942) Uchazeč 8 445 800,- Kč vč. DPH
6 980 000,- Kč bez DPH

Seznam subdodavatelů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Sanační opatření v areálu Nová Praga TDI zobrazuje subdodavatele veřejné zakázky.

Název (IČO):
BORGATA s. r. o. (27378993)
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap