PP-GROUP.cz s.r.o. - Technologie pro využití odpadů - dodávka pásového rypadla s třídící lžící, pásového rypadla s drtící lžící a smykového nakladače

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce PP-GROUP.cz s.r.o. - Technologie pro využití odpadů - dodávka pásového rypadla s třídící lžící, pásového rypadla s drtící lžící a smykového nakladače zadávané zadavatelem PP-GROUP.cz s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PP-GROUP.cz s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

PP-GROUP.cz s.r.o. - Technologie pro využití odpadů - dodávka pásového rypadla s třídící lžící, pásového rypadla s drtící lžící a smykového nakladače

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka pásového rypadla s třídící lžící, pásového rypadla s drtící lžící a smykového nakladače, a to za podmínek stanovených v kupních smlouvách a jejich přílohách č. 1 (viz přílohy č. 3 zadávací dokumentace).

Výběrové řízení je rozděleno na tři části, přičemž účastníci mohou podat nabídku na jednu, dvě či všechny tři části.

Část 1:
Předmět: Pásové rypadlo s třídící lžící
Předpokládaná hodnota části 1: 2 532 000,00 Kč bez DPH

Část 2:
Předmět: Pásové rypadlo s drtící lžící
Předpokládaná hodnota části 2: 9 032 000,00 Kč bez DPH

Část 3:
Předmět: Kolový nakladač
Předpokládaná hodnota části 2: 1 670 000,00 Kč bez DPH

Celková předpokládaná hodnota všech tří částí výběrového řízení činí celkem 13 234 000,00 Kč bez DPH.

Poznámka

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále rovněž jen „Pravidla“). Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon").

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P21V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Pasecká 378, 539 44 Proseč

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

13 234 000 bez DPH

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

19. 2. 2021

Datum zahájení veřejné zakázky

19. 2. 2021

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2021, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Via Consult a.s.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Nikola Pařízková

Kontaktní e-mail: zadavacirizeni@viaconsult.cz

Kontaktní telefon: +420 733745148

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce PP-GROUP.cz s.r.o. - Technologie pro využití odpadů - dodávka pásového rypadla s třídící lžící, pásového rypadla s drtící lžící a smykového nakladače.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap