Zabezpečení expertních analytických a oponentních polygrafických služeb a odborného dohledu

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Zabezpečení expertních analytických a oponentních polygrafických služeb a odborného dohledu zadávané zadavatelem POINT CZ, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

POINT CZ, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Zabezpečení expertních analytických a oponentních polygrafických služeb a odborného dohledu

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel hodlá realizovat projekt spočívající ve vývoji nového komplexního polygrafického ICT řešení. Vývoj se bude týkat tří oblastí:
a) Sjednocení databází a funkcí dvou stávajících nekompatibilních systémů,
b) Vytvoření nového komplexního e-commerce systému,
c) Vytvoření systému analýzy a kontroly dat pro plánování, propojení workflow zakázek se zákazníky a manažerské výstupy.
Předmětem zakázky je zabezpečení dohledových, poradenských, školících a oponentních služeb. V rámci těchto služeb bude poskytováno nezávislé a nezaujaté vyhodnocení relevantnosti, rentability a realizovatelnosti jednotlivých částí výše uvedeného projektu, podpora řízení, poradenství a školení. Nedílnou součástí bude kontrola provádění implementace a oponentní stanoviska pro jednotlivě prováděné části projektu zadavatele ve formě trvalého poskytování služeb managementu i řešitelům projektu v průběhu všech etap projektu. Tato důležitá zpětná vazba má za úkol jednak potvrdit či poopravit názor na správnost podnikatelského záměru, jednotlivých etap a dílčích řešení projektu, jednak odhalit případné nezvládnuté či systémově nesprávné kroky potřebné pro zjednání nápravy.
Zadavatel předpokládá plynulou spolupráci po celou dobu trvání projektu, resp. od podpisu smlouvy do ukončení projektu dne 31. 8. 2018 ve stanoveném běžném rozsahu 160 hodin měsíčně v místě realizace projektu. Celkový požadovaný rozsah činností v rámci celého projektu činí min. 4 400 hodin. Zadavatel současně stanoví maximální celkový rozsah činností v rámci celého projektu ve výši max. 5 000 hodin.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

636452

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Milady Horákové 20, 602 00 Brno

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2 000 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

18. 4. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

18. 4. 2016

Lhůta pro podání nabídek

13. 5. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Petr Sucháček

Kontaktní e-mail: psuchacek@pointcz.com

Kontaktní telefon: +420 603 385 043

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Zabezpečení expertních analytických a oponentních polygrafických služeb a odborného dohledu.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 18. 4. 2016 Zobrazit
Zadávací dokumentace - editovatelná verze 18. 4. 2016 Zobrazit
Oznámení o výsledku VŘ 10. 6. 2016 Zobrazit
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap