Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko zadávané zadavatelem Podřipsko. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Podřipsko

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko

Předmět veřejné zakázky

V rámci plnění veřejné zakázky dojde k realizaci projektu, jehož primárním cílem je předcházení vzniku biologicky rozložitelných komunálních odpadů prostřednictvím domácích kompostérů pro občany členských obcí Svazku obcí Podřipsko.

Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na dvě části (§ 35 zákona) přičemž se jedná o dodávky:

Část A 2000 ks kompostérů
Část B 7 ks kontejnerů na textil

Pravidla pro účast dodavatele v jednotlivých částech a pro zadání těchto částí jsou nadále shodná, uchazeč tedy může ve své nabídce uvést plnění buď jen jedné části jednotlivě, nebo obou částí společně.

Závazným ukazatelem pro splnění veřejné zakázky je nově vybudovaná kapacita pro předcházení vzniku komunálního odpadu – 961,400 tun/rok. Kapacita nově vybudovaných míst pro předcházení vzniku odpadů. Jedná se o sběrná místa, kde lze odložit věc tak, aby se z ní nestal odpad (textil, podpora domácího kompostování, podpora systému door to door aj.) a mohla tak být znovu/opětovně využita.

Poznámka

Zadavatel předpokládá částečné financování akce z OPŽP.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

016-2018

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

34136000-9, 34928480-6

Místo plnění veřejné zakázky

Černouček, Záluží, Černěves, Bříza, Ctiněves, Dobříň, Doksany, Kleneč, Kyškovice, Mnetěš, Straškov-Vodochody, Vědomice, Vražkov, Vrbice - vše v Ústeckém kraji

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

2.812.000,- Kč bez DPH (3.402.520,- Kč s DPH)

Smluvní hodnota veřejné zakázky

2.098.300,- Kč bez DPH (2.538.943,-Kč s DPH)

Skutečně uhrazená hodnota veřejné zakázky

2.098.300,- Kč bez DPH (2.538.943,-Kč s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Ukončeno plnění smlouvy

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 6. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

27. 6. 2018

Lhůta pro podání nabídek

17. 7. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Europrojekty s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Marie Harantová

Kontaktní e-mail: marie.harantova@europrojekty.cz

Kontaktní telefon: 607 949 872

Kontaktní datová schránka: 6nj46bs

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
MEVA-TEC s.r.o. (62742051) Dodavatel 2 538 943,- Kč vč. DPH
2 098 300,- Kč bez DPH

Skutečně uhrazená cena jednotlivým dodavatelům

Tato část veřejné zakázky Dodávka kompostérů a kontejnerů na textil - Podřipsko zobrazuje skutečně uhrazenou cenu dodavatelům v jednotlivých letech plnění veřejné zakázky.

Rok: Dodavatel: Uhrazená cena:
2018 MEVA-TEC s.r.o. (62742051) 2 538 943,-
2 098 300,-
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap