Rozhledna Kelčský Javorník

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Rozhledna Kelčský Javorník zadávané zadavatelem Podhostýnský mikroregion. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Podhostýnský mikroregion

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Rozhledna Kelčský Javorník

Předmět veřejné zakázky

výstavba nové turistické rozhledny poblíž vrcholu Kelčský Javorník v Hostýnských vrších. Objekt rozhledny bude plnit funkci občanské vybavenosti s využitím pro nepobytovou celoroční rekreaci s naučným cílem území Přírodního parku Hostýnské vrchy. Rozhledna je navržena jako věžovitá stavba kruhového půdorysu, jejíž konstrukce kombinuje modřínové dřevo a žárově pozinkovanou ocel. Hlavními konstrukčními části jsou: základy, nosná dřevo-ocelová konstrukce dříku, vyhlídkové plošiny, výstupové schodiště se zábradlím. Základ rozhledny bude tvořit železobetonový blok ve tvaru pravidelného osmibokému hranolu. Elektroinstalace rozhledny bude spočívat v zajištění denního a nočního leteckého překážkového značení, instalaci bleskosvodu a uzemnění. Realizace zakázky proběhne v souladu se schválenou projektovou dokumentací zpracovanou ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci stavby a podle podmínek specifikovaných v zadávací dokumentaci.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P14V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Stavební práce

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45223800-4, 45260000-7, 45223200-8

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

8 163 537,- bez DPH (9 877 879,70 s DPH)

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

17. 10. 2014

Datum zahájení veřejné zakázky

17. 10. 2014

Lhůta pro podání nabídek

11. 11. 2014, 09:00:00 hodin

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Rozhledna Kelčský Javorník.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap