Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru zadávané zadavatelem Plastikářský klastr z.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Plastikářský klastr z.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru

Předmět veřejné zakázky

Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 5 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to:

ČÁST 1: Měkké a manažerské vzdělávání
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1 - 5.

ČÁST 2: Obecné IT vzdělávání
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1 - 5.

ČÁST 3: Účetní, ekonomické a právní kurzy
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1 - 5.

ČÁST 4: Jazykové kurzy
Blíže specifikováno v příloze – Podrobná specifikace pro část 1 - 5.

ČÁST 5: Administrace projektu
Blíže specifikováno níže, v návrhu smlouvy a současně v přílohách Podrobná specifikace pro 1 - 5.

Nabídku je možné podat pro jednu či více části. Nabídka se podává v jednotlivých obálkách pro každou z částí samostatně.


Předmětem veřejné zakázky platným pro části 1- 4 je:
Předmětem veřejné zakázky platným pro části 1- 4 je:
Kompletní služby spojené s proškolením účastníků zahrnují zajištění těchto činností:
a) Vzdělávání dle specifikovaných kurzů.
b) Zajištění školicích materiálů pro účastníky.
c) Zajištění PC pro výuku (mobilní IT učebna) - (platné pouze pro část 2!).
d) Zajištění didaktické techniky (flipchart nebo whiteboard, dataprojektor a PC).
e) Zajištění potřebné dokumentace ke kurzům dle příručky OPZ „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání“ (prezenční listiny, certifikáty, dokumentace ke kurzům aj.).
f) Dodržování publicity v rámci školení dle pravidel OPZ.
g) Vyhodnocení vzdělávacích aktivit a zpracování zpětné vazby ze školení.

Předmětem veřejné zakázky platným pro část 5 je:
Kompletní služby spojené s organizací a administrací projektu:
a) Dodavatel bude zodpovídat za naplnění aktivit projektu a závazných indikátorů projektu v souladu s pokyny a pravidly OPZ, která jsou závazná pro projekt
b) Dodavatel bude provádět a plně odpovídat za zjištění, upřesnění a aktualizaci požadavků na vzdělávání zaměstnanců členů, koordinaci realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance členů dle pravidel projektu a OPZ:
a. Komunikace se členskými podniky příjemce, organizace jejich zapojení do projektu včetně všech náležitostí s tím související, které vyžadují pravidla OPZ a výzvy 03_16_060.
b. Zajištění pozvánek na kurz, komunikace s účastníky školení.
c. Pravidelná aktualizace harmonogramu kurzů, zajištění povinného hlášení změn harmonogramu prostřednictvím ISKP dle pravidel OPZ.
d. Průběžné zapracování eventuálních změn témat ve vzdělávacím plánu a harmonogramu projektu dle potřeb zapojených členských podniků
c) Zajištění administrativní činnosti spojené s realizací školení v souladu s pravidly OPZ:
a. Kontrola potřebné dokumentace k aktivitám projektu dle příručky OPZ „Specifická část pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání“ (prezenční listiny, certifikáty, dokumentace ke kurzům aj.) pro potřeby zpracování zpráv o realizaci projektu a povinné archivace projektu.
b. Zajištění povinné dokumentace k naplňování indikátorů projektu dle pravidel OPZ a zajištění souhlasu účastníků se zpracováním osobních údajů.
c. Evidence proškolených hodin u jednotlivých účastníků, zanesení evidence do systému IS ESF.
d. Zajištění publicity v rámci školení dle pravidel OPZ.
e. Komunikace s poskytovatelem dotace, řešení operativních problémů a eventuálních změn projektu.
f. Účast na případných kontrolách projektu.
d) Pravidelné měsíční hlášení příjemci o stavu realizace projektu (tabulka odškolených kurzů, počtu účastníků, odškolených osobohodin za všechna školení dle jednotlivých typů a cílových skupin).
e) Kontrola povinné dokumentace k aktivitám projektu dle pravidel OPZ a zajištění jejich archivace.
f) Zpracování zpráv o realizaci projektu a Žádostí o platbu v systému IS KP14+ včetně všech příloh a případných požadavků na doplnění.
g) Řešení případných změn a operativních problémů projektu.

Externí odkaz na bližší informace

http://plastr.profilzadavatele.cz/

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-017618

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

1720

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

80000000-4, 79951000-5, 72224000-1, 75112100-5

Místo plnění veřejné zakázky

Předpokládaným místem plnění (místy realizace daných školení) jsou: Zlínský kraj, Jihomoravský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Pardubický kraj. Zadavatel si vyhrazuje právo doplňovat / měnit / rušit lokalit

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

18 947 726,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

3. 7. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

30. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

7. 8. 2017, 14:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: LB Legal s.r.o. advokátní kancelář

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Zuzana Knobová

Kontaktní e-mail: zuzana.knobova@lblegal.cz

Kontaktní telefon: +420 734 575 978

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Vzdělávání k rozvoji členských podniků Plastikářského klastru.

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap