VŘ 3 – Dodávka pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO)

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce VŘ 3 – Dodávka pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO) zadávané zadavatelem PILANA MCT, spol. s r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PILANA MCT, spol. s r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

VŘ 3 – Dodávka pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO)

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je dodávka „pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO)“. Zakázka je realizována v rámci projektu „Rozšíření technologického vybavení ve společnosti PILANA MCT o technologii výroby polygonálního upínacího kuželu (Capto)“.
Podrobné informace jsou uvedeny v Zadávací dokumentaci.

Poznámka

Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o výběrové řízení podle Pravidel pro výběr dodavatelů v OP PIK.
Nabídka musí být zpracována v českém jazyce nebo v německém jazyce.
Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000004

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

38300000

Místo plnění veřejné zakázky

Nádražní 804, 768 24 Hulín

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

900 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

5. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

10. 7. 2017, 08:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Bc. Libor Zavadil

Kontaktní e-mail: lzavadil@pilanamct.cz

Kontaktní telefon: 723 116 670

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce VŘ 3 – Dodávka pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO).

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky VŘ 3 – Dodávka pneumatických měřidel na polygonální kužel (CAPTO) zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
STOTZ Feinmesstechnik GmbH (HRB č. 20 12 40) Dodavatel 1 068 303,20 Kč vč. DPH
1 068 303,20 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap