Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra zadávané zadavatelem PILANA Knives a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PILANA Knives a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra

Předmět veřejné zakázky

Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra s délkou podélného posuvu v ose X minimálně 2100 mm a s kuželem na vřeteni ISO 50. Bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci. Nejedná se o zakázku s dílčím plněním.

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Lhůta pro podání nabídek je 29.6.2017, místo pro podání - sídlo zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000008

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-VIII-02/2017-2

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42610000

Místo plnění veřejné zakázky

Nádražní 804, 768 24 Hulín - sídlo zadavatele

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

4 500 000,- bez DPH (5 445 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

26. 5. 2017

Lhůta pro podání nabídek

29. 6. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Skála Marek

Kontaktní e-mail: skala@pilana.cz

Kontaktní telefon: +420 573 527 552

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace - VOC 26. 5. 2017 Zobrazit
Příloha č. 14.1 k zadávací dokumentaci 26. 5. 2017 Zobrazit
Výsledek výběrového řízení 17. 7. 2017 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka a montáž vertikálního obráběcího centra zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
TEXIMP spol. s r.o. (45790621) Dodavatel 5 583 874,73 Kč vč. DPH
4 614 772,50 Kč bez DPH
(c) 2010 - 2019 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap