Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí zadávané zadavatelem PILANA Knives a.s.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PILANA Knives a.s.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí

Předmět veřejné zakázky

Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí s ochrannou atmosférou, ohřev je elektrický. Bližší technická specifikace je uvedena v přiložené zadávací dokumentaci. Nejedná se o zakázku s dílčím plněním, rámcovou dohodu ani o zavedení dynamického nákupního systému.

Externí odkaz na bližší informace

http://pilana-knives.profilzadavatele.cz/

Poznámka

Toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Nabídka musí být podána v českém jazyce. Dle § 2 e) zákona č.320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Lhůta pro podání nabídek je 20.7.2017, místo pro podání - sídlo zadavatele.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000011

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

VR-VII-12/2017

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42942000-1

Místo plnění veřejné zakázky

PILANA Knives a.s., Nádražní 804, 768 24 Hulín - sídlo zadavatele, IČ 48530115

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 700 000,- bez DPH (2 057 000,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

30. 6. 2017

Lhůta pro podání nabídek

20. 7. 2017, 13:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Tobolík Stanislav

Kontaktní e-mail: tobolik@pilana.cz

Kontaktní telefon: +420 727 955 209

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí.

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Dodávka a montáž 2 ks popouštěcích pecí zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
BVD PECE spol. s r.o. (25240340) Dodavatel 2 138 070,- Kč vč. DPH
1 767 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap