Půdorys prostoru pro instalaci zařízení

Tato stránka obsahuje přiložené informace či soubor k veřejné zakázce Dodávka a montáž 1 ks zařízení pro centrální filtraci a chlazení brusného oleje zadávané zadavatelem PILANA Karbid s.r.o..

Informace či soubor k zakázce

Název připojené informace či souboru

Půdorys prostoru pro instalaci zařízení

Popis informace či souboru

Na vyžádání poskytneme část projektové dokumentace výrobní haly, ze kterého je patrný prostor pro dodávku požadovaného zařízení. Projektová dokumentace rozložení technologie neexistuje a je naopak úkolem dodavatele, aby navrhl nejlepší možné řešení.

Datum uveřejnění

27. 9. 2017

(c) 2010 - 2021 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap