Nákup vstřikovacího lisu pro společnost PF PLASTY CZ s.r.o.

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Nákup vstřikovacího lisu pro společnost PF PLASTY CZ s.r.o. zadávané zadavatelem PF PLASTY CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PF PLASTY CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Nákup vstřikovacího lisu pro společnost PF PLASTY CZ s.r.o.

Předmět veřejné zakázky

Předmětem je pořízení vstřikovacího lisu a jeho periferií.

Poznámka

Všechny informace týkající se zakázky, včetně obchodních podmínek, požadavků na splnění kvalifikace, hodnotících kritérií, aj. jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, případně v jejích přílohách, která je uveřejněná na Profilu zadavatele uvedeném výše.

Vítězný dodavatel podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Výběrové řízení podléhá úpravě dle Pravidel pro výběr dodavatelů, č.j. MPO 33321/15/61100, s platností od 1. 8. 2015, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Na výběrové řízení se neuplatní ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P15V00000003

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

525293

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Masarykova 144, 747 24 Chuchelná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

11 975 000,- bez DPH (14 489 750,- s DPH)

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

27. 10. 2015

Datum zahájení veřejné zakázky

28. 10. 2015

Lhůta pro podání nabídek

2. 12. 2015, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Veronika Římanová

Kontaktní e-mail: vrimanova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 029

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Nákup vstřikovacího lisu pro společnost PF PLASTY CZ s.r.o..

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap