Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4 zadávané zadavatelem PF PLASTY CZ s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

PF PLASTY CZ s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4

Předmět veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4 . Veškeré informace k zakázce (obchodní podmínky, technické parametry, hodnotící kritéria, požadavky na splnění kvalifikace aj.) jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Nejedná se o zadávací řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, platných od 1. 10. 2016.
Nabídka se podává v českém nebo slovenském jazyce.
Dodavatel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, dle §2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů.

Poznámka

Zadavatelem je žadatel o dotaci z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“), program Úspory energie na realizaci projektu s názvem „Úspora energie v areálu společnosti PF PLASTY CZ s.r.o.“, registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/15_010/0002542 (dále jen „projekt“). Provedení řádného výběrového řízení na dodavatele předmětu zakázky je nezbytnou podmínkou pro přidělení a možnost čerpání dotace na realizaci projektu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

Z2017-010123

Interní značka či evidenční nebo jednací číslo u zadavatele

3

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

45311200

Místo plnění veřejné zakázky

Masarykova 144, 747 24 Chuchelná

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

5 693 573,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

21. 4. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

21. 4. 2017

Lhůta pro podání nabídek

17. 5. 2017, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Část II. Rekonstrukce chladícího zařízení a instalace free-coolingu v objektu TP3 a instalace free-coolingu v objektu TP4.

(c) 2010 - 2020 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap