Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice zadávané zadavatelem Petr Růžička. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Petr Růžička

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice

Předmět veřejné zakázky

Zadavatel je investorem projektu spolufinancovaného z prostředků strukturálních fondů EU, 05 Operačního programu Životní prostředí, 05.2.32 Přijímání opatření ke zlepšování městského prostředí, revitalizaci měst, regeneraci a dekontaminaci dříve zastavěných území (brownfields) (včetně bývalých vojenských oblastí), snížení znečištění ovzduší a podpora opatření ke snížení hluku.
V tomto projektu je řešena prašnost v zemědělském areálu v obci Dolní Ředice, a to pořízením čističky zemědělských komodit s filtrem.
Jedná se o výměnu stávající linky za novou, která emituje nižší hodnoty pevných látek při srovnatelném výkonu.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P17V00000002

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Vymezení předmětu zakázky dle číselníku CPV

42212000-5 Stroje pro zpracovávání obilovin a sušené zeleniny

Místo plnění veřejné zakázky

Dolní Ředice

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

3 957 065,- bez DPH

Smluvní hodnota veřejné zakázky

3 990 593,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka neukončena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

6. 3. 2017

Datum zahájení veřejné zakázky

6. 3. 2017

Lhůta pro podání nabídek

23. 3. 2017, 09:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: TENERA Servis, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Ing. Vladimír Šenekl

Kontaktní e-mail: vsenekl@tenera.cz

Kontaktní telefon: +420 601 335 690

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Snížení prašnosti areálu Dolní Ředice.

(c) 2010 - 2018 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap