Poskytnutí marketingových materiálů

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Poskytnutí marketingových materiálů zadávané zadavatelem Petr Czasch. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Petr Czasch

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Poskytnutí marketingových materiálů

Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky na služby je poskytnutí marketingových propagačních materiálů pro účely veletrhů a výstav – propagační materiály v tištěné formě (letáky, katalogy), propagační materiály v elektronické formě (CD/DVD/flashdisk prezentace); to vše včetně grafických návrhů, překladů do cizích jazyků a tisku.

Nabídky mohou být podány českém v nebo slovenském jazyce. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží ani veřejným příslibem a nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Dle § 2 e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Poznámka

Název zadavatele: Petr Czasch
Sídlo: Zadní Ves 19, 793 26 Karlovice
IČ: 719 24 175

Plnění bude realizováno po částech, a to v závislosti na termínu konání jednotlivých veletrhů/výstav (předpokládaný harmonogram realizace je uveden v Příloze č. 4). Zadavatel možnost plnění vymezených částí veřejné zakázky, a tím podání jednotlivých nabídek na dílčí části veřejné zakázky nepřipouští.

Výběrové řízení je realizováno v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014–2020, Výzva II. programu Marketing, který je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky. Vítězný dodavatel má povinnost označit všechny relevantní dokumenty (předávací protokol, fakturu) názvem projektu „Posílení marketingové aktivity firmy Kovářství Petr Czasch“ a číslem projektu „CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009048“.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P18V00000001

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Služby

Místo plnění veřejné zakázky

Zadní Ves 19, 793 26 Karlovice

Druh zadávacího řízení

Jiné

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zrušena

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

14. 3. 2018

Datum zahájení veřejné zakázky

15. 3. 2018

Lhůta pro podání nabídek

4. 4. 2018, 10:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Jméno a příjmení kontaktní osoby: Mgr. Kateřina Dardová

Kontaktní e-mail: kdardova@justimagine.cz

Kontaktní telefon: +420 778 527 021

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Poskytnutí marketingových materiálů.

(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap