Pořízení chlebové děličky

Tato stránka zobrazuje detailní informace o veřejné zakázce Pořízení chlebové děličky zadávané zadavatelem Pekárna Racek, s.r.o.. K zakázce jsou zpravidla připojeny další informace a soubory jako např. výzva k podání nabídky, zadávací dokumentace, kvalifikační dokumentace, dodatečné informace apod.

Zadavatel veřejné zakázky

Název zadavatele veřejné zakázky

Pekárna Racek, s.r.o.

Základní údaje o zakázce

Název veřejné zakázky

Pořízení chlebové děličky

Předmět veřejné zakázky

Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 ks chlebové děličky včetně instalace a propojení (dále jen „technologie“) v rámci projektu „Rozšíření technologie výroby chleba“. Předmětná technologie je podrobně specifikována v přílohách zadávací dokumentace.

Poznámka

Zadavatel nepřipouští předložení varianty nabídky ani nabídky obsahující plnění nad rámec požadovaného v zadávací dokumentaci.
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadávací dokumentaci, a to buď na základě žádosti uchazečů o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, nebo z vlastního podnětu.
V souladu s ust. § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, bude vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (tato skutečnost je obsažena v návrhu kupní smlouvy).
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zakázce.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání zakázky.
Předmětné výběrové řízení není veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění, obchodní veřejnou soutěží ani veřejným příslibem.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu. V případě zrušení výběrového řízení bude zadavatel bezodkladně o zrušení a důvodech zrušení výběrového řízení písemně informovat všechny uchazeče, kteří podali nabídku v řádném termínu pro podání nabídek. V případě, že zadavatel zruší výběrové řízení v průběhu lhůty pro podání nabídek, zveřejní tuto informaci stejným způsobem, jako zveřejnil oznámení. Zadavatel si vyhrazuje právo na profilu zadavatele v souladu s čl. 44) PpVD OPPIK uveřejnit oznámení, resp. rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.
Délka zadávací lhůty činí 60 dní od okamžiku skončení lhůty pro podávání nabídek.

Evidenční údaje o zakázce

Identifikátor zakázky

P16V00000001

Evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek

641793

Podrobná charakteristika zakázky

Druh veřejné zakázky podle předmětu

Dodávky

Místo plnění veřejné zakázky

Přerov

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

1 795 000,- bez DPH

Druh zadávacího řízení

Otevřené řízení

Stav zadávacího řízení

Veřejná zakázka byla zadána

Lhůty veřejné zakázky

Datum uveřejnění veřejné zakázky

4. 7. 2016

Datum zahájení veřejné zakázky

4. 7. 2016

Lhůta pro podání nabídek

1. 8. 2016, 12:00:00 hodin

Kontakty veřejné zakázky

Kontakty pro předmětnou veřejnou zakázku

Název kontaktního subjektu: Naviga Assistance, s.r.o.

Jméno a příjmení kontaktní osoby: David Frolík

Kontaktní e-mail: frolik@naviga4.cz

Kontaktní telefon: +420 733 643 822

Informace a soubory k veřejné zakázce

Níže uvedené tabulka zahrnuje připojené informace a soubory k veřejné zakázce Pořízení chlebové děličky.

Název informace: Datum uveřejnění: Detail:
Zadávací dokumentace 4. 7. 2016 Zobrazit
Přílohy č. 1-6 ZD 4. 7. 2016 Zobrazit
Rozhodnutí o přidělení zakázky 9. 8. 2016 Zobrazit

Seznam uchazečů veřejné zakázky

Tato část veřejné zakázky Pořízení chlebové děličky zobrazuje uchazače veřejné zakázky, jejich nabídkové ceny a informaci o plnění veřejné zakázky - tj. který z nich ji plní a za jakou cenu.

Název (IČO): Role: Nabídková cena:
PEKASS s.r.o. (48365629) Dodavatel 1 691 336,- Kč vč. DPH
1 397 800,- Kč bez DPH
Tomáš Ticháček - PETOBAKING (16895509) Uchazeč 1 494 350,- Kč vč. DPH
1 235 000,- Kč bez DPH
OMEGA CZ spol. s r.o. (46963588) Uchazeč 3 025 000,- Kč vč. DPH
2 500 000,- Kč bez DPH
(c) 2010 - 2022 Chráněno právními předpisy l Profil zadavatele l Veřejné zakázky l Přístupnost webu l Sitemap